O nás


Jsme advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby ve všech oblastech práva. Klienti od nás mohou očekávat profesionální právní služby. V rámci poskytování komplexnosti právních služeb klientům spolupracujeme i s odborníky z jiných právních profesí, zejména s exekutory, soudními znalci, daňovými poradci a notáři.

K případům přistupujeme individuálně, řešení přizpůsobujeme na míru zájmům klienta, poskytujeme služby v nesporné agendě – právní poradenství, právní rozbory, sepis smluv a dalších listin o právních úkonech – a služby ve sporné agendě – zastupování před soudy všech stupňů včetně soudů nejvyšších i před soudy rozhodčími a rozhodci. S klienty jednáme v naší advokátní kanceláři, v případě zájmu či potřeby klienta i v jeho sídle.Náš týmMgr. Marta Janoušková


advokát č. 11074
Mgr. Marta Janoušková studovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy – promovala v roce 2002, po tříleté praxi advokátního koncipienta složila advokátní zkoušky u České advokátní komory. Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů je oprávněna poskytovat právní služby ve všech věcech. Od roku 2006 působí jako samostatný advokát a od roku 2013 vykonává advokacii jako společník spol. s r. o.

Mgr. Milan Šimandl, DiS.


advokátní koncipient č. 41912
Mgr. Milan Šimandl, DiS. absolvoval v roce 2012 Bankovní akademii, vyšší odbornou školu. V letech 2011 až 2016 studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na níž získal magisterský titul. Během svých studií byl na několika kratších stážích v bance, advokátní kanceláři i u soudu. V současné době je externím doktorandem na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Michal Rošer


advokátní koncipient č. 40179
Mgr. Michal Rošer studoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Studia zakončil promocí v roce 2014.